Monday, November 26, 2012

Hati Membulat

Ketika manusia diberi akal
Maka berpikirlah dia
Ketika dia bepikir
Maka dia akan berdzikir
Ketika dia berdzikir
Maka dia bersabar
Ketika dia bersabar
Maka dia bersyukur
Ketika dia bersyukur
Sempurnalah kesabarannya

Dan kemudian hati membulat
Terfokus pada satu titik
Titik satu, satu titik

Ciputat, 27 November 2012
Pandi | 0838-780-9000-1 | @pandigila | facebook.com/pandapandipandu

No comments:

Post a Comment