Monday, November 26, 2012

Hati Membulat

Ketika manusia diberi akal
Maka berpikirlah dia
Ketika dia bepikir
Maka dia akan berdzikir
Ketika dia berdzikir
Maka dia bersabar
Ketika dia bersabar
Maka dia bersyukur
Ketika dia bersyukur
Sempurnalah kesabarannya

Dan kemudian hati membulat
Terfokus pada satu titik
Titik satu, satu titik

Ciputat, 27 November 2012
Pandi | 0838-780-9000-1 | @pandigila | facebook.com/pandapandipandu

Sunday, November 25, 2012

Mimpi

Ketika gelas ini kosong
Aku akan tidur lelap
Berharap bermimpi
Akan sesuatu yang belum pasti

Sesuatu yang pasti
Sudah terjadi hari ini
Dan kemarin itu hanya mimpi
Hari ini, bermimpi lagi
Dan kuharap itu besok terjadi

Ternyata;
Hidup adalah harapan
Dari mimpi
Dari hati
Dan keinginan yang telah mati

Ciputat, 26 November 2012
Pandi | 0838-780-9000-1 | @pandigila | facebook.com/pandapandipandu